Hirvenmetsästys - otteita kyläkirjasta

Kun sodan jälkeen nähtiin ensimmäiset hirven jäljet Parviaisen talon kohdalla, niitä käytiin joukolla ihmettelemässä. Hirvieläimet olivat kuitenkin pitkään melko harvinaista riistaa. Hirviä metsästi vain pieni porukka ennen varsinaisten yhdistysten perustamista.

Suonteen seudulla on kaksi hirvenmetsästysseuraa. Suonteen seudun hirvimiehet sekä Nuutilan seudun metsästäjät. Metsästysalueen raja näiden kahden yhdistyksen välillä sijaitsee Ruomannin rautatiesillasta Hirviselkään.

Lähde:
Ratan varrelta & Tien ristiltä
Heimolan seudun kyläkirja, 1999


Petoyhdyshenkilöt Suonenjoella

Ilmoita havaintosi petoyhdyshenkilölle, Suonenjoen riistanhoitoyhdistyksen alueella toimivat yhdyshenkilöt tästä linkistä. Petoyhdyshenkilöt
Riikka Hänninen asuu Jäppiläntien varrella Pekkalankylällä ja hänelle voi petohavainnot ilmoittaa esim. karhuista, ilveksistä, susista jne. Havainnon tekijän tulee itse ottaa yhteys Riikkaan, puh. 0400 579 522.


Hirviseurat tänään

Suonteen seudun hirvimiehet ry.

Yhdistys perustettiin vuonna 1982. Suonteen seudun hirvimiesten vuokraama alue on kooltaan noin 3500 hehtaaria. Hirvilupien määrät ovat vaihdelleet ollen muutamasta hirvestä 1980-luvun huippukantoihin, jolloin lupia enimmillään oli jopa 20 hirven kaatoon. Viime vuosina määrä on vakiintunut ollen 5 - 7 hirveä.

Jukka Markkanen on toiminut metsästyksen johtajana vuoteen 2010 saakka, tuolloin vetovastuu siirtyi Jukan pojalle Juhalle, sihteerinä toimii Esko Siikavirta. Hirvimiehiä yhdistyksen jäsenenä tällä hetkellä on 35. Periaatteena on ollut, että kaikki hirviseuran alueella asuvat metsästyksestä kiinnostuneet pääsevät mukaan.

Suonteen seudun hirvimiesten historiaa

Syksyiset hirvipeijaiset Kylätalolla ovat nykyään merkittävä kylätapahtuma, jonne väkeä tulee läheltä ja kaukaa.

Suonteen seudun hirvimiehiä
Suonteen hirviporukkaa

Hirvipeijaisia vietetään perinteisesti Kylätalolla, paikalla on lähes koko kylän väki.

Hirvipeijaiset 2015
Suonteen seudun hirvipeijaiset 2015

Hirvipeijaisissa kylätalolla
Hirvisoppajonossa 2015 kylätalolla

Nuutilan seudun metsästäjät ry.

Nuutilan Seudun metsästäjät ry. on metsästysseura, jonka riistamaat sijaitsevat Herralan tien vaikutuspiirissä. Lähes 4000 hehtaarin alue rajoittuu idässä Suontee -järveen, pohjoisessa Suonenjoen keskustaan ja lännessä Suurijärveen.

Olemme pirteästi toimiva, noin 60-vuotias seura, jossa on 50 jäsentä. Seuramme puheenjohtajana toimii Jussi Vauhkonen, puh. 0400 427 370 ja sihteerinä Matti Suihkonen, puh. 0500-253 093.

Syksyinen hirvijahti kokoaa yhteen noin 20 seuran jäsentä yhteisen harrastuksen pariin. Hirvijahdin lisäksi jäsenet metsästävät pienriistaa sekä ovat aktiivisesti mukana riistan ruokinnassa ja elinympäristön hoidossa.

Nuutilan Seudun metsästäjät